Pavel Pohl - Protlaky v zemině

nabídkatechnické údajepožadujemeceníkbonuskontakt

Nabízíme Vám službu v oblasti zemních prací - protlaky. Tento způsob pro bezrýhové ukládání vedení (potrubí, kabelů, případně jiných inženýrských sítí metodou protlačení otvoru v zemině a následné vtažení trubky bez odebírání zeminy za použití chrániček sloužících jako ochrana výše uvedené sítě) uspoří Vaše náklady na rozebírání a zpětné zřízení povrchů - např. vozovek (za výkop a odvoz zeminy, zpětný zához, jištění výkopů, apod.). Protlaky provádíme hydraulickým propichovacím zařízením PZ - 65 nebo PZ - 200.

NEÚČTUJEME CESTOVNÉ

Vůz

Pavel Pohl, Budovatelů 954, 53401 Holice v Č., IČ 65237668, mobil.: 603 / 83 04 04